Regulament Concurs Electric Castle

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare “Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul se va desfasura in perioada 13.05.2019 – 16.06.2019, pe pagina de facebook We ART Romania si pe pagina de Twitter @WeArtRomania prin intermediul legaturii: https://weart.ro/concurs-electric-castle/ care contine toate informatiile utile.

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afară oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul We ART (https://weart.ro/concurs/electric-castle/ ) si toate platformele sociale care fac referire la We ART.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 13.05.2019 – 16.06.2019, astfel:
Intra pe pagina de Facebook We ART Romania ( http://www.facebook.com/weartromania ) Facebook si Electric Castle (https://www.facebook.com/ElectricCastle )
Devine fan al paginilor de mai sus.

Juriul format dintr-un membru We ART Romania si un membru Electric Castle vor desemna castigatorii concursului.

Se vor acorda ca premii 6 ( sase ) abonamente pe toata perioada festivalului valabile pentu o singura persona.

Câștigătorii vor fi desemnați în urma evaluării lucrării a unui membru We ART România și un membru Electric Castle.

Castigatoriilor concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in maxim 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin intermediul datelor de contact pe care le au completat in formular si li se va afisa numele pe pagina We ART Romania de pe Facebook.

In cazul in care castigatorii nu trimit in maxim 72 de ore informatiile solicitate de We Art Romania sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Castigatorii vor intra in posesia premiului, in maxim 7 zile, premiul fiind trimis prin curier de catre reprezentantul membru in jurizare, Electric Castle.

Intalnirea cu artistii si inmanarea portretului in backstage poate fi facuta numai cu acordul artistilor si in prezenta unui reprezentant desemnat de organizator si al unui reprezentant We ART Romania.

Fotografia înscrisă trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise de el în concurs.

Participantul este unic responsabil asupra unor consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografii în acest concurs.

Organizatorul are dreptul de a publica/utiliza fotografiile participante la concurs.

Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va fi implicat în litigii legate de proprietatea pozelor trimise de către participant.

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 16.06.2019 ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

Organizatorul concursului este raspunzator de plata imprimarii print-ului si inramarea tabloului

In cazul unor litigii aparute intre We ART Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Conţin orice formă de violenţă;

Prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta poate fi încălcată

Prezintă consum de droguri ilegale;

Promovează discriminarea de orice natură;

Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

Pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;

Sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului;

Conţin materiale publicitare

© 2014 - 2022 weart.ro. Toate drepturile rezervate.
Conţinutul prezentat pe acest site web, inculzând toate imaginile şi textele, este destinat utilizării în scopuri educaţionale şi necomerciale.
weart.ro este o platformă independentă care nu beneficiază de sponsorizări sau fianantari din partea statului sau a unei firme particulare, fiind un site care se bazează doar pe resurse proprii.

Platformă dezvoltată și administrată de ROcreativ

Licenţa Creative Commons

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?